Persoonlijk contact blijkt sleutel tot oplossing van betalingsproblemen

Huishoudens die krap bij kas zitten, hebben soms moeite om hun vaste lasten te betalen. DELTA Energie helpt klanten op allerlei manieren om geen betalingsachterstand op te lopen. Bijvoorbeeld door samen te werken met gemeenten, betaalproblemen vroeg te signaleren en tips te geven over energiebesparing.

Helpen bij betalingsachterstand

Marleen van Eenennaam werkt al bijna 40 jaar op de debiteurenadministratie van DELTA, en heeft veel ervaring in het helpen van klanten met een betalingsachterstand. “De afgelopen tien jaar verandert het soort schuld” vertelt Marleen. “Vroeger zag je vooral dat mensen teveel uitgaven, nu zie je steeds vaker dat mensen moeite hebben om überhaupt de touwtjes aan elkaar te knopen. Dit komt omdat vaste lasten, zoals huur en boodschappen, steeds duurder worden. Zo kunnen ook middeninkomens in de knel komen. Dat willen we voor zijn. Dat is fijn voor de klant én voor ons.”

Het belang van persoonlijk contact

Marleen vertelt dat haar afdeling er alles aan doet om zo snel mogelijk in te grijpen als er een betalingsprobleem optreedt bij een klant. “We vinden het belangrijk om dan persoonlijk contact op te nemen. Je krijgt zo een beter beeld van de situatie, en je kunt een betere oplossing bieden. Bijvoorbeeld een ruimere betalingsregeling of het bevriezen van een nota. Juist als het gaat om betalingsproblemen, staan persoonlijk contact en begrip centraal om samen tot een oplossing te komen.”

Vroegsignalering door de gemeente

De debiteurenadministratie van DELTA werkt ook samen met gemeenten om zo vroegtijdig betalingsproblemen in kaart te brengen en om inwoners die ook klant zijn bij DELTA op tijd te kunnen helpen bij betalingsproblemen. “Zo voorkom je dat een schuld onopgemerkt hoog oploopt. Sommige gemeentes hebben hiervoor een speciaal loket. Ook krijgen wij, de gemeente en de klant zo sneller inzicht in hoe een totale schuld is opgebouwd. Dan kan je gerichter helpen.”

Zo is er een Zeeuwse gemeente die kiest voor een persoonlijke benadering als het gaat om het terugdringen van een betalingsachterstand. “Ze begrijpen goed dat veel mensen een zoveelste aanmaning of incassobrief niet durven te openen. Zij kiezen er daarom voor om handgeschreven briefjes in de brievenbus te doen met de uitnodiging om samen naar een oplossing te zoeken. Dat is een groot succes: veel meer mensen durven daardoor actie te ondernemen.”

Gratis tips voor energiebesparing

Toch ziet DELTA dat veel mensen ook nog flink wat energie kunnen besparen. Op de website staan energiebesparingstips die weinig tot niets kosten, maar die al snel tientallen euro’s per jaar opleveren. “De verwarming structureel een graadje lager zetten, licht uitschakelen en verwarming uitdraaien in ruimtes waar je niet bent, binnendeuren dichthouden. Vaak moet je je eerst bewust worden van gewoontes die er onopgemerkt zijn ingeslopen om energie te kunnen besparen”, aldus Marleen.

“We geven de tips ook pro-actief aan klanten tijdens een telefoontje als hun jaarnota hoog uitvalt. En we hebben plannen om flyers bij voedselbanken neer te leggen met de tips zodat kwetsbare groepen in de samenleving ook goed op de hoogte zijn hoe ze meer energie en dus geld kunnen besparen. Want niemand moet in de knel komen als het gaat om zijn of haar energie.”