Energiekosten in 2021, wat verandert er?

De kosten voor stroom en gas veranderen continu. Omdat je verbruik ieder jaar anders is, maar ook omdat de verschillende onderdelen van je energienota veranderen. Je energienota bestaat uit vier onderdelen:

  1. de kosten die je aan DELTA betaalt voor de stroom en het gas dat je verbruikt hebt;
  2. de door de overheid geheven energiebelasting en Opslag Duurzame Energie- en Klimaattransitie (ODE)
  3. btw
  4. de netbeheerkosten die door de netbeheerder in rekening worden gebracht voor het transport van energie, je energiemeters en alles wat daarmee te maken heeft.

Al deze kosten betaal je in een maandelijks bedrag aan DELTA. DELTA draagt de energiebelastingen en de btw af aan de overheid en de netbeheerkosten aan de netbeheerder in jouw regio. De onderdelen 1, 2 en 3 zijn verbruiksafhankelijk: hoe meer energie je verbruikt, hoe meer je betaalt. De netbeheerkosten (4) vormen een vast bedrag dat ieder jaar door de netbeheerder bepaald wordt. We lopen alle onderdelen even langs om je te vertellen wat er verandert in 2021.

1. De kosten die je aan DELTA betaalt voor de energie die je verbruikt hebt

Heb je bij DELTA een energiecontract met vaste prijzen en loopt dat niet op 1 januari 2021 af? Dan verandert de prijs die je voor stroom en gas betaalt niet. Pas als je komend jaar (bijvoorbeeld op 1 juli 2021) een nieuw energiecontract met vaste prijzen afsluit, worden vanaf dat moment de prijzen die dan gelden in rekening gebracht. Met een contract met vaste prijzen voorkom je tussentijdse prijsstijgingen.

Heb je een contract met variabele prijzen? Dan bewegen de prijzen voor stroom en gas mee met de prijzen op de groothandelsmarkt voor energie. Dan kan een voordeel zijn, maar ook een nadeel. Op 1 januari 2021 dalen de prijzen licht. Dat komt omdat er in z’n totaliteit minder vraag is naar energie vanwege de coronacrisis. Maar dat kan op 1 juli 2021 weer helemaal anders zijn.

2. Energiebelasting en Opslag Duurzame Energie- en Klimaattransitie (ODE)

De overheid heft energiebelastingen om jou te stimuleren zuiniger om te gaan met energie. De energiebelastingen zijn daarom verbruiksafhankelijk. Bovendien heft men meer belasting op gas dan op stroom. De overheid wil vooral dat je minder gas verbruikt. Het belastingsysteem is daarom zo opgezet dat je meer belasting betaalt naarmate je meer gas verbruikt. We laten je dat zien in twee voorbeelden.

Bij een verbruik van 2.500 kWh en 1.100 m³ per jaar ga je in 2021 iets minder betalen dan in 2020:

Maar al bij een gasverbruik van 1.250 m³ is het beeld anders:

Hoe hoger je gasverbruik is, hoe meer je in 2021 aan energiebelasting op gas gaat betalen.

Vermindering Energiebelasting

‘Stijging op de Vermindering Energiebelasting’. Wat is dat? Dat leggen we je uit. De overheid berekent eerst de energiebelasting die je moet betalen maar trekt daar vervolgens weer een vast bedrag vanaf. Dat gebeurt alleen als je op het adres waarvoor je energiecontract geldt ook daadwerkelijk woont of verblijft. Op dat adres verbruik je namelijk altijd een bepaalde hoeveelheid energie, hoe zuinig je ook bent en hoeveel energie je ook bespaart. Het is dus een heffingskorting. Meer informatie over de energiebelastingen vindt je op deltaenergie.nl/energiebelasting.

3. Btw

Die is en blijft 21%. De btw wordt ook geheven over de energiebelastingen. Belasting op belasting dus. Hier geldt dus dubbelop: hoe meer energie je verbruikt, hoe meer belasting je betaalt. Minder energie verbruiken blijft daarom dé manier om je energierekening naar beneden te krijgen.

4. Netbeheerkosten

Voor het transport van stroom en gas en huur van de energiemeters in je huis betaal je netbeheerkosten. Ze worden bepaald door de netbeheerder die in jouw regio actief is. In Zeeland bijvoorbeeld is dat Enduris. Op je jaarnota staat welke netbeheerder in jouw regio actief is. De netbeheerkosten stijgen al langere tijd. Dat komt omdat netbeheerders veel investeren in de ombouw van het energienetwerk om de omschakeling naar duurzame energie mogelijk te maken.

We hebben de ontwikkeling van de netbeheerkosten op een rijtje gezet voor een stroomaansluiting van 3 x 25 Ampère en een G4/G6-gasaansluiting. Dat zijn namelijk de aansluitingen die in verreweg de meeste woningen voorkomen.

Termijnbedrag

Het maandelijkse termijnbedrag dat je aan DELTA betaalt voor je energie wordt niet aangepast per 1 januari 2021. De ontwikkelingen in de energiebelasting en de netbeheerkosten verrekenen we op je jaarnota. Als uit je maandelijkse verbruiksoverzicht al blijkt dat je daadwerkelijk meer energie verbruikt en als je daar je termijnbedrag op aan wilt passen, dan kan dat. Je doet dat snel en eenvoudig in MijnDELTA.

Samengevat

Voor 2021 moet je dus rekening houden met de volgende ontwikkelingen als het gaat om je energiekosten:

  • de energiebelastingen op stroom gaan iets naar beneden;
  • de energiebelastingen op gas gaan omhoog;
  • de stijging van de energiebelasting op gas merk je sterker als je veel gas verbruikt;
  • de netbeheerkosten gaan bij vrijwel alle netbeheerders omhoog;
  • als je een contract met vaste prijzen voor stroom en gas bij DELTA hebt blijven die prijzen per 1 januari 2021 hetzelfde;
  • als je een contract met variabele prijzen voor stroom en gas bij DELTA hebt gaan die deze keer omlaag. Maar let op: dat kan per 1 juli 2021 weer helemaal omgekeerd zijn.