Meer groene stroom uit eb en vloed

Stel je voor: ruim 100.000 huishoudens in Nederland die in 2025 volledig draaien op groene stroom uit Zeeland. Opgewekt met de brute kracht van eb en vloed. Hoe duurzaam wil je het hebben? Dát is de ambitie van een uniek nieuw samenwerkingsverband waar DELTA deel van uitmaakt.

Zeeland Tidal Power bestaat uit Tocardo (de eigenaar van de getijdencentrale in de Oosterscheldekering), DELTA, PZEM, Hillebrand ASK Romein (constructiebedrijf) en Istimewa (technische installaties). Samen willen we meer groene stroom uit eb en vloed (getijdenstroom) mogelijk maken. Zeeland is voor getijdenstroom een heel geschikt gebied.

Klimaat

De aanleiding voor deze samenwerking is simpel: er is veel groene stroom nodig om de klimaatdoelen van de regering te halen. Ten opzichte van 1990 moet de CO2-uitstoot in 2020 flink lager zijn: wel 25 procent! In 2023 moet ook nog eens 16 procent van de energieproductie in Nederland uit duurzame bronnen (wind, water en zon) komen. Een flinke klus.

Wind- en zonne-energie zijn dus erg belangrijk de komende jaren. Er staan al veel windmolens in Zeeland. Maar op duizenden grote daken kunnen nog zonnepanelen gelegd worden. Toch is het een feit dat er voor windenergie wind moet staan en dat ’s nachts de zon niet schijnt!

De stromen gaan 24/7 door

Het unieke van getijdenstroom is dat de stromen van eb en vloed 24 uur per dag, 7 dagen in de week, 365 dagen per jaar doorgaan. We weten precies wanneer het over een jaar hoogwater of laagwater is. Getijdenstroom is dus een hele voorspelbare en betrouwbare bron van groene stroom.

"Zeeland is omringd met water. Wij zijn de enige provincie met land in zee. Daarom past getijdenenergie zo goed bij onze provincie. De afgelopen jaren hebben wij veel expertise opgebouwd op dit vlak. We zijn al jaren aan het pionieren: nu kunnen we laten zien dat het water een belangrijke energiebron is. Ik ben ervan overtuigd dat getijdenenergie een belangrijke rol heeft in de toekomstige duurzame energiemix"
Ben de Reu
Gedeputeerde Provincie Zeeland

De huidige getijdencentrale die sinds 2016 in de Oosterscheldekering stroom opwekt, doet prima z’n werk. Deltares, TU Delft, Wageningen Marine Research, Rijkswaterstaat en de Universiteit Utrecht hebben samen met Zeeuwse belangenorganisaties (o.a. de Zeeuwse Milieu Federatie) onderzoek gedaan de werking van de getijdencentrale. Ook onderzochten ze het effect ervan op de Oosterscheldekering en het milieu. De resultaten van dat onderzoek zijn zeer positief.

Nieuwe plekken

Zeeland Tidal Power wil meer getijdenstroom op gaan wekken in de Oosterscheldekering maar ook op de Brouwersdam. Het plan is om in de Oosterscheldekering meer turbines te monteren op de manier zoals nu al de huidige getijdencentrale werkt. In de Brouwersdam wordt een doorlaat gemaakt om eb en vloed mogelijk te maken in de Grevelingen. Er staat al een groep Zeeuwse bedrijven klaar om na een positief besluit van de overheid een getijdencentrale in die doorlaat te bouwen.

"Het opdoen van kennis is essentieel om een nieuwe industrietak op te bouwen. Met getijdenenergie creëren we nieuwe exportmogelijkheden voor de regio"
Jo-Annes de Bat
Gedeputeerde Provincie Zeeland

Er zijn nog subsidies en vergunningen nodig voordat de nieuwe getijdencentrales geplaatst kunnen worden. Diverse ambassadeurs van getijdenstroom, waaronder de gedeputeerden Ben de Reu en Jo-Annes de Bat van de Provincie Zeeland, zijn actief ambassadeur van getijdenstroom en helpen getijdenstroom in Zeeland mogelijk te maken.

Ook vanuit de wetenschap is steun voor getijdenstroom, zoals van hoogleraar Jan Rotmans van de Erasmus Universiteit. Ook Rijkswaterstaat (beheerder van de Oosterscheldekering en de Brouwersdam) heeft natuurlijk een belangrijke rol.

"Bedrijven die de uitdaging aandurven zijn de noodzakelijke aanjagers die zorgen dat de energietransitie slaagt"
Ed Nijpels
voorzitter Borgingscommissie Energieakkoord

DELTA en getijdenstroom

DELTA is fan van nieuwe manieren om groene stroom te produceren. We nemen alle groene stroom af van de getijdencentrale die nu al in de Oosterscheldekering draait. We geloven ook in kleinschalige en lokale productie van groene stroom. Met zonnepanelen bijvoorbeeld. Daarom werken we samen met bijna alle energiecoöperaties in Zeeland.

We nemen de groene stroom af die door de energiecoöperaties wordt opgewekt. De groene stroom van de getijdencentrale en van de energiecoöperaties zit in DELTA Puur Zeeuws Groen. 100% groene stroom, volledig opgewekt in Zeeland.