Wereldprimeur in Zeeland: nestheuvels voor kwetsbare bijensoorten

Stichting Landschapsbeheer Zeeland (SLZ) is één van de vier Zeeuwse natuurorganisaties die jaarlijks een bijdrage krijgt vanuit DELTA Groen Gas. Want voor iedere 1.000 kuub groen gas van DELTA gaat vijf euro naar deze vier natuurorganisaties. Bij SLZ wordt dit geld in 2021 en 2022 gebruikt om buitendijkse nestheuvels aan te leggen voor kwetsbare bijensoorten. En dat is belangrijk, want bijen zijn nodig voor het in stand houden van de biodiversiteit van de Zeeuwse natuur. De eerste nestheuvels werden in december 2021 aangelegd bij Biervliet in Zeeuws-Vlaanderen.

Hans Wondergem werkt sinds anderhalf jaar als projectmedewerker bij SLZ, en is verantwoordelijk voor de aanleg van de nestheuvels. “Nestheuvels zijn dijkjes van zand die we met een graafmachine aanleggen,” vertelt Hans. “In die heuvels leggen kwetsbare bijen, zoals de schorzijdebij, eitjes. Deze bij is afhankelijk van zilte schorren, maar daar is vaak weinig plek om te nestelen. Zeedijken zijn vaak te stevig omdat er een weg of dichte grasmat op ligt. Zo’n nestheuvel biedt die nestelplek wél. Het blijft ook niet bij het aanleggen van nestheuvels. DELTA maakt het ook mogelijk dat we de komende jaren kunnen inventariseren hoeveel en welke soorten bijen ervan gebruik maken. Deze aanpak is uniek in de wereld.”

“Goed voor bijen zorgen”

De schorzijdebij is een bodembewonende bijensoort. Hans: “Bodembewonende bijen graven gangetjes in het zand en leggen daarin een eitje. De bij verzamelt stuifmeel als voedsel voor de larve. Zodra de larve uit het ei komt gaat ze eten. Als ze uitgegroeid is verpopt de larve tot bij en begint het verhaal weer van voor af aan.” Bijen zelf zijn bovendien een voedselbron voor andere dieren. Zo kan het uitsterven van bijen zorgen voor een dramatisch sneeuwbaleffect in het ecosysteem. “Daarom moeten we goed voor de bijen zorgen.”

200 wilde bijensoorten

“In Zeeland vliegen zo’n 200 wilde bijensoorten rond waarvan sommige uniek zijn voor Zeeland. Als één soort uitsterft, valt een groot ecosysteem natuurlijk niet direct om. Maar we weten niet waar het kantelpunt zit wanneer dat wél gebeurt. Als je er eenvoudig voor kunt zorgen dat zo’n unieke soort niet uitsterft, dan moet je die kans benutten. En dat is precies wat we met de bijdrage van DELTA doen!” besluit Hans.

Bijdrage van DELTA

“De bijdrage van DELTA geeft ons de mogelijkheid om specifiek iets te doen voor een bepaalde bijensoort in Zeeland. We gebruiken het geld niet alleen voor de aanleg van de heuvels, maar ook om de komende jaren met scans in de gaten te houden hoe het ervoor staat in de heuvels. Zeeland heeft een uniek landschap. Ik ben er geboren en getogen en ik weet niet beter, maar soms is het belangrijk om te beseffen hoe bijzonder de omgeving hier is. En hoe belangrijk het is om alles wat daarin leeft te beschermen, zodat volgende generaties er ook van kunnen genieten.”

Over SLZ

SLZ is opgericht in 1982, en richt zich op landschapsonderhoud en -herstel, het uitvoeren van biodiversiteitscans en de bescherming van kwetsbare planten- en diersoorten in Zeeland. Dat doen ze met een enthousiast team van medewerkers en vrijwilligers met een hart voor de Zeeuwse natuur. De stichting is aangesloten bij de landelijke koepelorganisatie LandschappenNL – een samenwerkingsverband van 20 provinciale organisaties die staan voor het behoud van natuur, landschap en erfgoed door heel Nederland.

DELTA Groen Gas

In één keer al je energie groener maken? Dat kan! 100% groene stroom krijg je bij DELTA altijd. Kies je ook nog voor ons groene gas (een mix van 2% biogas en 98% CO2 gecompenseerd gas), dan ben je helemaal duurzaam bezig. Ook planten we bij ieder nieuw groen gascontract een boom!