Nestheuvels voor kwetsbare bijensoorten groot succes

Stichting Landschapsbeheer Zeeland (SLZ) is één van de vier Zeeuwse natuurorganisaties die jaarlijks een bijdrage krijgt vanuit DELTA MixGroen Gas. Want voor iedere 1.000 kuub verbruikt DELTA MixGroen Gas draagt DELTA vijf euro bij aan belangrijke natuurprojecten die deze organisaties samen met DELTA jaarlijks vaststellen. Bij SLZ wordt dit geld in 2021 en 2022 gebruikt om buitendijkse nestheuvels aan te leggen voor kwetsbare bijensoorten.

Dat is belangrijk, want bijen zijn nodig voor het in stand houden van de biodiversiteit van de Zeeuwse natuur. De eerste nestheuvels werden in december 2021 aangelegd bij Biervliet in Zeeuws-Vlaanderen. En wat blijkt: al in augustus 2022 blijkt zich in de nestheuvels een grote populatie bijen gevestigd te hebben. Dat is onverwacht snel. Het project is daardoor nu al een groot succes!

Dijkjes van zand

Hans Wondergem is projectmedewerker bij SLZ, en verantwoordelijk voor de aanleg van de nestheuvels. “Nestheuvels zijn dijkjes van zand die we met een graafmachine aanleggen,” vertelt Hans. “In die heuvels leggen kwetsbare bijen, zoals de schorzijdebij, eitjes. Deze bij is afhankelijk van zilte schorren, maar daar is vaak weinig plek om te nestelen. Zeedijken zijn vaak te stevig omdat er een weg of dichte grasmat op ligt.

Zo’n nestheuvel biedt die nestelplek wél. Het blijft ook niet bij het aanleggen van nestheuvels. DELTA maakt het ook mogelijk dat we de komende jaren kunnen inventariseren hoeveel en welke soorten bijen ervan gebruik maken. Deze aanpak is uniek in de wereld.”

“Goed voor bijen zorgen”

De schorzijdebij is een bodembewonende bijensoort. Hans: “Bodembewonende bijen graven gangetjes in het zand en leggen daarin een eitje. De bij verzamelt stuifmeel als voedsel voor de larve. Zodra de larve uit het ei komt gaat ze eten. Als ze uitgegroeid is verpopt de larve tot bij en begint het verhaal weer van voor af aan.” Bijen zelf zijn bovendien een voedselbron voor andere dieren. Zo kan het uitsterven van bijen zorgen voor een dramatisch sneeuwbaleffect in het ecosysteem. “Daarom moeten we goed voor de bijen zorgen.”

200 wilde bijensoorten

“In Zeeland vliegen zo’n 200 wilde bijensoorten rond waarvan sommige uniek zijn voor Zeeland. Als één soort uitsterft, valt een groot ecosysteem natuurlijk niet direct om. Maar we weten niet waar het kantelpunt zit wanneer dat wél gebeurt. Als je er eenvoudig voor kunt zorgen dat zo’n unieke soort niet uitsterft, dan moet je die kans benutten. En dat is precies wat we met de bijdrage van DELTA doen!” zegt Hans.

Nu al een succes!

Ecoloog Luciën Calle van Stichting Landschapsbeheer Zeeland constateert al in de zomer van 2022 dat zich een grote populatie bijen in de nestheuvels genesteld heeft. Calle: “Normaal gesproken gebeurt dat pas binnen twee tot drie jaar, maar nu zien we dat een flinke populatie bijen zich binnen acht maanden na aanleg al in de nestheuvels gevestigd heeft. Dat is erg bijzonder en daardoor is dit project voor ons nu al een groot succes!”

Bekijk voor het hele verhaal van Luciën de video hieronder.

Over SLZ

SLZ is opgericht in 1982, en richt zich op landschapsonderhoud en -herstel, het uitvoeren van biodiversiteitscans en de bescherming van kwetsbare planten- en diersoorten in Zeeland. Dat doen ze met een enthousiast team van medewerkers en vrijwilligers met een hart voor de Zeeuwse natuur. De stichting is aangesloten bij de landelijke koepelorganisatie LandschappenNL – een samenwerkingsverband van 20 provinciale organisaties die staan voor het behoud van natuur, landschap en erfgoed door heel Nederland.

DELTA MixGroen Gas

100% groene stroom krijg je bij DELTA Energie altijd. Als het om gas gaat kan je bovendien kiezen voor DELTA MixGroen Gas. Dat is een mix van 2% groen gas en 98% CO2-gecompenseerd aardgas. Daarmee draag je ook nog eens bij aan belangrijke Zeeuwse natuurprojecten en planten we voor ieder nieuw contract een boom.