20.000 nieuwe bomen de grond in!

Toch nog gelukt! Het was even spannend, maar er worden op dit moment in het Biggekerkse Bos bij Biggekerke en het Pontebos bij IJzendijke in totaal 20.000 nieuwe bomen geplant. De uiterst natte winter leek even roet in het eten te gooien omdat de terreinen waar de bomen geplant zijn slecht begaanbaar waren. De 20.000 bomen vertegenwoordigen het totale aantal contracten dat in 2022 en 2023 werd afgesloten voor DELTA MixGroen Gas.

DELTA MixGroen Gas is een gasproduct met een mix van 2% groen gas en 98% aardgas waarvan we de CO2-uitstoot die het verbruik veroorzaakt, volledig compenseren. Die CO2-compensatie gebeurt door het inkopen van certificaten waardoor we investeren in projecten in Zeeland en het buitenland die tot doel hebben om CO2-reductie te realiseren. Meer informatie daarover vind je op deltaenergie.nl/samenstelling.

Zeeuwse natuur

Bovenop de volledige compensatie van de CO2-uitstoot die het verbruik van het aardgas in DELTA MixGroen Gas met zich meebrengt, gaat per 1.000 kuub verbruikt DELTA MixGroen Gas vijf euro naar diverse Zeeuwse natuurprojecten.

Één daarvan is het planten van bomen in Zeeland. Per nieuw of verlengd contract wordt een boom geplant. Bomen nemen CO2 op. Dus hoe meer bomen, hoe meer CO2 er uit de lucht wordt gehaald. Dus naast het terugdringen van de uitstoot van CO2 is ook het planten van bomen erg belangrijk om het negatieve effect van CO2 op onze atmosfeer te beperken. Voor het planten van bomen werkt DELTA Energie samen met de Zeeuwse Milieufederatie, Staatsbosbeheer en Buitenfonds.

Landelijke ambitie

Landelijk gaan er in Nederland miljoenen nieuwe bomen geplant worden. In Zeeland is het de bedoeling dat er in totaal 400.000 nieuwe bomen geplant worden, voor iedere Zeeuw één boom. De 20.000 bomen van DELTA Energie dragen dus hun steentje bij aan een veel grotere ambitie. Dankzij de klanten van DELTA Energie die voor DELTA MixGroen Gas hebben gekozen, zijn er 20.000 bomen geplant in gebieden die onder beheer staan van Staatsbosbeheer. 16.000 bomen zijn geplant in Biggekerke, 4.000 bomen zijn geplant in IJzendijke.

Gevarieerd bos

Er wordt gezorgd voor een gevarieerd bos. Daarvoor maakt Staatsbosbeheer gebruik van bekende en streekeigen soorten zoals de eik, beuk, els, haagbeuk, Noorse esdoorn, zoete kers, kraakwilg en de gewone esdoorn. Door die variatie wordt het bos aantrekkelijk voor mens, plant en dier. Gevarieerde bossen zijn beter bestand tegen klimaatverandering, langere droge periodes, ziektes en stormen. Ook ontstaat een gevarieerdere leefomgeving voor verschillende planten en dieren die in de Nederlandse bossen leven.

DELTA MixGroen Gas

100% groene stroom krijg je bij DELTA Energie altijd. Als het om gas gaat kan je bovendien kiezen voor DELTA MixGroen Gas. Dat is een mix van 2% groen gas en 98% CO2-gecompenseerd aardgas. Daarmee draag je ook nog eens bij aan belangrijke Zeeuwse natuurprojecten en planten we voor ieder nieuw contract een boom.