De makers van DELTA Puur Zeeuws Groen | Veiligheidsregio Zeeland

Carel Peeters is verantwoordelijk voor de facilitaire zaken van de brandweerkazernes van Veiligheidsregio Zeeland. Duurzaamheid is voor hem een belangrijk thema. Thuis én op zijn werk. Niet zo gek dus dat inmiddels al 10 daken van de kazernes vol liggen met zonnepanelen, zodat de brandweer zelfvoorzienend is in haar energiebehoefte.

100.000 kilowatt aan zonnestroom

10 van de meer dan 60 kazernes hebben zonnepanelen op het dak, die in totaal maar liefst 100.000 kWh opleveren. “We zijn daar in 2014 mee begonnen,” vertelt Carel. “Alle panelen zijn van de Veiligheidsregio Zeeland, ook op de panden die eigendom zijn van de gemeente. Door de goede samenwerking met de gemeenten was het gelukkig mogelijk om op die plekken ook zonnepanelen te laten installeren. Erg handig.”

Energiecoöperatie

“In de meeste kazernes wekken we veel meer stroom op dan we zelf kunnen opmaken. Voor zonnepanelen hebben we vooral de kleinere panden uitgekozen met een kleinverbruikaansluiting. Daar krijgen we namelijk een normaal (en dus hoger) tarief voor het terugleveren van de stroom. In kazernes waar een grootverbruikaansluiting ligt, is het minder rendabel.”

Zo ook de grote brandweerkazerne in Goes. Toch liggen er ook daar zonnepanelen op het dak. “We werden benaderd door de energiecoöperatie Puur Zon uit Goes of ze het dak mochten gebruiken voor 155 zonnepanelen. Het bijzondere is dat wij gebruiker maar geen eigenaar van het pand zijn. Maar in samenwerking met de coöperatie, notaris en gemeente hebben we toch een constructie gevonden om het dak beschikbaar te stellen.”

De groene stroom die de zonnepanelen op het dak van de kazerne opwekken komt bij DELTA terecht. DELTA heeft met het grootste deel van de Zeeuwse energiecoöperaties een overeenkomst voor de afname van de opgewekte stroom. Die uit Zeeland afkomstige stroom wordt vervolgens in het product DELTA Puur Zeeuws Groen geleverd aan klanten die een energiecontract hebben met 100% groene stroom uit Zeeland.

Annemarie bezoekt de brandweerkazerne in Goes en legt uit hoe een energiecoöperatie werkt.

Het goede voorbeeld geven

En dat is fijn, want zo kunnen mensen die geen zonnepanelen kunnen kopen toch gebruikmaken van groene stroom uit Zeeland en besparen op hun energiekosten. “Bovendien vinden we dat de overheid het goede voorbeeld moet geven als het om duurzaamheid gaat. Aangezien brandweerkazernes heel herkenbaar zijn voor mensen als overheidsgebouw, geven we een duidelijk signaal af.”

Meer duurzaamheid

Carel is ook druk bezig met andere duurzame oplossingen in de kazernes. Zo hangt er op de grote locaties bijna overal ledverlichting, voorkomen bewegingssensoren dat er ergens onnodig licht brandt, en wordt het afval al jaren netjes gescheiden. “De nieuwe kazernes willen we samen met gemeenten circulair gaan bouwen – als het kan ook volledig aardgasvrij. We willen op één locatie beginnen met het opvangen van regenwater, wat we kunnen gebruiken voor het blussen in plaats van schoon drinkwater. En er zijn plannen om het wagenpark te verduurzamen en blusschuim te gaan gebruiken zonder PFAS.”

Een beter milieu

Het zijn allemaal mooie ideeën, maar Carel vindt het belangrijk realistisch te blijven. “Daarmee bedoel ik dat je goed moet kijken wat haalbaar is. Wat is je grootste vervuilingsbron, en hoe kan je dat snel en betaalbaar aanpakken? Al die stappen, hoe klein of groot ze ook zijn, dragen bij aan een beter milieu. En dat is belangrijk: dat ook volgende generaties van deze wereld kunnen genieten. En dat je met verduurzaming ook geld bespaart? Dat is natuurlijk een extra zetje om ermee aan de slag te gaan.”

Als het om duurzaamheid gaat moet je vooral ook realistisch blijven. Goed kijken naar wat haalbaar is. Stel je grootste vervuilingsbronnen vast en vraag je dan af hoe je die snel en betaalbaar aan kan pakken.
Carel Peeters
Teamleider Facilitaire Zaken, Veiligheidsregio Zeeland

DELTA Puur Zeeuws Groen

100% groene stroom die volledig in Zeeland is opgewekt, dat is DELTA Puur Zeeuws Groen. Opgewekt met juist dat wat Zeeland zo mooi maakt: de wind én de zon. Groene stroom van om de hoek dus!