20.000 nieuwe bomen voor Zeeland

In de winter van 2023/2024 gaan op twee Zeeuwse locaties in totaal 20.000 nieuwe bomen geplant worden. Die 20.000 bomen staan gelijk aan het aantal DELTA MixGroen Gas contracten dat in 2022 en 2023 bij DELTA Energie werd afgesloten. Want voor ieder nieuw contract voor DELTA MixGroen Gas plant DELTA Energie een boom.

DELTA MixGroen Gas bestaat voor 2% uit groen gas en 98% uit CO2-gecompenseerd aardgas. Ook gaat er per 1.000 kuub verbruikt mixgroen gas vijf euro naar belangrijke Zeeuwse natuurprojecten én plant DELTA Energie per contract een boom in Zeeland.

Twee locaties

De 20.000 bomen die dankzij de klanten van DELTA Energie die voor DELTA MixGroen Gas gekozen hebben geplant gaan worden, komen te staan in gebieden die al in beheer zijn bij Staatsbosbeheer. 16.000 bomen komen in Biggekerke, 4.000 bomen worden geplant in IJzendijke.

Onze Annemarie ging in Biggekerke kijken en ontmoette daar de directeur van DELTA Energie, Roel Meijerink.

Ambitie

Bomen nemen CO2 op. Dus hoe meer bomen, hoe meer CO2 er uit de lucht wordt gehaald. Dus naast het terugdringen van de uitstoot van CO2 is ook het planten van bomen erg belangrijk om het negatieve effect van CO2 op onze atmosfeer te beperken. Landelijk gaan er in Nederland miljoenen nieuwe bomen geplant worden. In Zeeland is het de bedoeling dat er 400.000 nieuwe bomen geplant worden, voor iedere Zeeuw één boom. De 20.000 bomen van DELTA Energie dragen dus hun steentje bij aan een veel grotere ambitie van de Zeeuwse Milieufederatie, Staatsbosbeheer en de overheid.

Variatie

De bomen gaan geplant worden in de loop van de winter 2023/2024. Dat gebeurt grotendeels machinaal. Er wordt gezorgd voor een gevarieerd bos. Daarvoor maakt Staatsbosbeheer gebruik van bekende en streekeigen soorten zoals de eik, beuk, els, haagbeuk, Noorse esdoorn, zoete kers, kraakwilg en de gewone esdoorn. Door die variatie wordt het bos aantrekkelijk voor mens, plant en dier. Gevarieerde bossen zijn beter bestand tegen klimaatverandering, langere droge periodes, ziektes en stormen. Ook ontstaat een gevarieerdere leefomgeving voor verschillende planten en dieren die in de Nederlandse bossen leven.

DELTA MixGroen Gas

100% groene stroom krijg je bij DELTA Energie altijd. Als het om gas gaat kan je bovendien kiezen voor DELTA MixGroen Gas. Dat is een mix van 2% groen gas en 98% CO2-gecompenseerd aardgas. Daarmee draag je ook nog eens bij aan belangrijke Zeeuwse natuurprojecten en planten we voor ieder nieuw contract een boom.