Reactie duurzaamheidsonderzoek energieleveranciers

DELTA maakte in 2016 al de keus om uitsluitend groene stroom te leveren aan al zijn klanten. Sindsdien leveren we geen grijze stroom meer, maar uitsluitend nog groene stroom. Die groene stroom wordt opgewekt op manieren die door de Autoriteit Consument en Markt (ACM) expliciet zijn erkend als bronnen van groene stroom. De focus ligt daarbij op het inkopen en leveren van lokaal opgewekte groene stroom: voor Zeeuwen, door Zeeuwen. Zo zijn we exclusief afnemer van de groene stroom die wordt opgewekt door tientallen lokale energiecoöperaties, lokale ondernemers en door innovatieve pioniers op het gebied van getijdenenergie.

Onze klanten

We brengen zo de abstractheid van de energietransitie terug naar menselijke proporties en stimuleren onze klanten vooral om zélf in actie te komen en om het enorme groene stroompotentieel te benutten dat voorhanden is op het eigen dak. Dat is ook het doel van onze samenwerking met Saman Groep, de grootste installateur in Zuid-West Nederland. Met exclusief voordeel voor onze klanten maken we het zelf opwekken van groene stroom met zonnepanelen voor een breed publiek toegankelijk. De energietransitie begint bij onze klanten zelf en dat is precies waar DELTA ze bij helpt.

Theoretisch

Het duurzaamheidsonderzoek 2021 van de Consumentenbond, Wise en Natuur & Milieu is, net als voorgaande jaren, gebaseerd op een puur theoretische, wiskundige en op bepaalde punten discutabele benadering van verduurzaming door energieleveranciers. Zo werden in het onderzoek van zowel 2020 als 2021 om onduidelijke redenen opeens de wegingsfactoren van individuele onderdelen van het onderzoek aangepast.

Dit jaar wordt duidelijk dat bovendien onzorgvuldig onderzoek gedaan werd naar de herkomst van groene stroom. DELTA Energie eindigt dit jaar hoger dan in 2020 omdat de groene stroom die wij al diverse jaren inkopen van de biomassacentrale in Moerdijk voorheen niet als duurzaam wordt aangemerkt en nu wel. In die biomassacentrale wordt kippenmest verwerkt voor de productie van groene stroom en dus is de hele discussie rondom houtgestookte biomassa niet van toepassing op die centrale. Dat erkent de onderzoeksorganisatie echter nu pas.

Stijgende lijn

De score van DELTA in dit onderzoek vertoont dit jaar én de afgelopen jaren een stijgende lijn. Toch motiveert de gang van zaken rond dit onderzoek én de eenzijdige kijk van de onderzoeksorganisatie op de energietransitie, energieleveranciers niet om in dit onderzoek hoger te scoren. Een dergelijke manier van onderzoek doet de energietransitie in Nederland dan ook geen goed.

Wat we liever doen

Wij steken onze tijd liever in het helpen van onze klanten bij het zetten van duurzame stappen, het ondersteunen van nieuwe, kleinschalige manieren van groene stroomproductie en het opzetten van slimme partnerships met lokale bedrijven. Samen maken we zo de Zeeuwse energietransitie tot een gezamenlijke uitdaging waaraan inwoners en ondernemers in Zeeland graag hun steentje willen bijdragen. We nodigen andere bedrijven en organisaties in Zeeland uit om met ons mee te doen.