Reactie duurzaamheidsonderzoek energieleveranciers

DELTA maakte in 2016 al de keus om uitsluitend groene stroom te leveren aan al zijn klanten. Sindsdien leveren we geen grijze stroom meer, maar uitsluitend nog groene stroom. Die groene stroom wordt opgewekt op manieren die door de Autoriteit Consument en Markt (ACM) expliciet zijn erkend als bronnen van groene stroom. De focus ligt daarbij op het inkopen en leveren van lokaal opgewekte groene stroom: voor Zeeuwen, door Zeeuwen. Zo ondersteunen we actief kleinschalige opwek van groene stroom door tientallen lokale energiecoöperaties en ondernemers en door innovatieve pioniers op het gebied van getijdenenergie.

Onze klanten

We brengen zo de abstractheid van de energietransitie terug naar menselijke proporties en stimuleren onze klanten vooral om zélf in actie te komen en om het enorme groene stroompotentieel te benutten dat voorhanden is op het eigen dak. Dat is ook het doel van onze samenwerking met Saman Groep, de grootste installateur in Zuid-West Nederland. Met exclusief voordeel voor onze klanten maken we het zelf opwekken van groene stroom met zonnepanelen voor een breed publiek toegankelijk. De energietransitie begint bij onze klanten zelf en dat is precies waar DELTA ze bij helpt.

Theoretisch

De conclusie van het duurzaamheidsonderzoek 2020 van de Consumentenbond, Wise, Greenpeace en Natuur & Milieu luidt dat DELTA geen wezenlijke bijdrage levert aan de verduurzaming van de energievoorziening. Die conclusie is gebaseerd op een puur theoretische, wiskundige en op bepaalde punten discutabele benadering van verduurzaming door energieleveranciers.

Stijgende lijn

De score van DELTA in dit onderzoek vertoont dit jaar én de afgelopen jaren een stijgende lijn. Maar omdat om onduidelijke redenen de wegingsfactoren van de individuele onderdelen van het onderzoek zijn aangepast, eindigen we dit jaar overall op een lagere positie. Een vreemde gang van zaken die energieleveranciers zeker niet motiveert om in dit onderzoek hoger te scoren. Een dergelijke manier van onderzoek doet de energietransitie in Nederland dan ook geen goed.

Wat we liever doen

Wij steken onze tijd liever in het ontwikkelen van praktische duurzame oplossingen voor onze klanten, slimme partnerships met lokale bedrijven die hetzelfde doel nastreven en nieuwe, kleinschalige manieren van groene stroomproductie. Alles met als doel om onze individuele klanten op weg te helpen naar een duurzamere manier van leven en werken. We nodigen andere bedrijven en organisaties in Zeeland uit om met ons mee te doen. Zo kunnen we, als vervolg op een succesvolle oplevering van de Zeeuwse Regionale EnergieStrategie, écht het verschil maken.