DELTA Energie verlaagt variabele energieprijzen per 1 april

Met ingang van 1 april 2023 verlaagt DELTA Energie de variabele leveringsprijzen voor stroom en gas. De nieuwe variabele leveringsprijzen liggen bijna de helft lager dan de variabele leveringsprijzen van 1 januari 2023. Voor stroom bedraagt de daling van de leveringsprijs exclusief btw en energiebelasting 56 procent, voor gas 42 procent. Deze nieuwe prijzen gelden voor zowel bestaande als nieuwe klanten.

De daling wordt gedempt door de gelijkblijvende btw en energiebelasting. De exacte variabele leveringsprijzen voor consumenten zijn, inclusief energiebelasting en btw, 1,82 euro voor gas en 0,46 euro voor groene stroom. De prijzen komen dicht in de buurt van de prijsplafondprijzen. De prijsverlagingen zijn een direct gevolg van de sterk gedaalde inkoopprijzen van energie.

45 procent van de klanten heeft direct voordeel

De verlaging van de variabele leveringsprijzen heeft direct effect op klanten van DELTA Energie die meer dan 2.900 kWh stroom en/of 1.200 kuub gas verbruiken. Tot die grenzen gelden de prijsplafondprijzen, daarboven betalen klanten vanaf 1 april de nieuwe variabele energieprijzen.

Roel Meijerink, directeur DELTA Energie daarover: “Ruim 45 procent van onze klanten verbruikt meer dan de grensverbruiken van het prijsplafond. Het gaat dan bijvoorbeeld om huishoudens met een minder goed geïsoleerd huis en een hoog gasverbruik. Maar denk ook eens aan ondernemers met een energie-intensief bedrijf, zoals bakkers, die vaak vele keren meer verbruiken dan de grensverbruiken van het prijsplafond. De prijsverlaging geeft hen meer lucht. Natuurlijk hopen we dat de prijsdalingen doorzetten en dat we richting de zomer onze variabele leveringsprijzen verder kunnen verlagen.”

Maandelijkse termijnbedrag

De invoering van het prijsplafond 2023 op 1 januari en de verlaging van de variabele prijzen per 1 april hebben impact op het maandelijkse termijnbedrag dat klanten van DELTA Energie betalen. Klanten krijgen in de komende periode advies over wat ze met hun termijnbedrag kunnen doen. Van klanten waarvan vrijwel zeker is dat hun termijnbedrag naar beneden kan, verlaagt DELTA Energie het termijnbedrag zelf. Zij ontvangen daarover informatie tegelijk met de nieuwe variabele prijzen per 1 april.

Variabele prijzen DELTA Energie per 1 april 2023

  • Consumentenprijzen (inclusief btw en energiebelasting): 0,46 per kWh stroom en 1,82 per kuub gas
  • Zakelijke prijzen (inclusief energiebelasting, exclusief btw): 0,38 per kWh stroom en 1,50 per kuub gas