SDE+ subsidie voor het duurzaam opwekken van energie

Ga je als bedrijf of non-profitorganisatie duurzame energie opwekken? Dan kom je in aanmerking voor de subsidie SDE+. Aan welke voorwaarden moet je voldoen en wat gaat er in 2020 veranderen, wanneer de SDE++ van kracht wordt?

Het opwekken van duurzame energie wordt steeds aantrekkelijker. Het is goed voor het milieu en voor je energierekening en de overheid ondersteunt organisaties die hier serieus mee aan de slag gaan. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat wil organisaties stimuleren duurzame energie te produceren en heeft daarom de subsidie SDE+ in het leven geroepen (Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie).

De subsidie geldt voor het opwekken van duurzame energie met zonnepanelen, windmolens, biomassacentrales, geothermie (het opwekken van warmte uit de grond) en energie uit water (waterkracht/getijdenenergie). In de praktijk gebruiken organisaties SDE+ het meest voor investeringen in het zelf opwekken van zonne-energie.

Wanneer kom je in aanmerking voor SDE+?

De SDE+ subsidie is in de praktijk alleen interessant voor grotere bedrijven. Je komt in aanmerking voor de subsidie wanneer je een installatie hebt vanaf 15 kilowattpiek. Eén kilowattpiek is 1000 wattpiek. Dus schaf je zonnepanelen aan met een vermogen van 275 Wattpiek elk, dan heb je voor het minimum van 15 kilowattpiek 15.000/275 = 55 zonnepanelen nodig. Daarnaast moet de installatie aangesloten zijn op grootverbruiksaansluiting (meer dan 80 ampère).

De installatie hoeft nog niet gebouwd te zijn wanneer je de subsidie aanvraagt. Wel moet je de juiste vergunningen kunnen overleggen. Ga je een installatie bouwen met een vermogen van meer dan 500 kilowattpiek, dan ben je verplicht een gedetailleerde haalbaarheidsstudie aan je aanvraag toe te voegen. Hierin staan onder meer een financieringsplan en een tijdsschema.

Hoe vraag je SDE+ aan?

Jaarlijks zijn er twee rondes waarin je je aanvraag voor SDE+ subsidie kunt indienen. In 2019 is het alleen nog mogelijk om je aan te melden voor de najaarsronde. Rond juli maakt minister Wiebes het budget en de voorwaarden bekend. Meer informatie over het aanvragen van SDE+ vind je bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

SDE++, wat gaat er veranderen?

Vanaf 1 januari 2020 wordt de SDE+ uitgebreid naar SDE++ (de afkorting staat dan voor Stimulering Duurzame Energietransitie). In de regeling wordt niet meer gekeken naar de hoeveelheid duurzaam opgewekte energie, maar naar de hoeveelheid ‘vermeden’ CO2.

Daarbij wordt bijvoorbeeld een zonnepark dat duurzame energie produceert afgezet tegen energieproductie uit fossiele brandstof waarbij wel CO2 vrijkomt. Om concurrentie op CO2-reductie te stimuleren, komen technieken die met minder kosten CO2 reduceren als eerste in aanmerking voor een subsidie.

Alleen toekomstbestendige technieken waarvan de verwachting is dat ze binnen afzienbare tijd ook zonder subsidies kunnen worden uitgerold, worden zo gestimuleerd. De overheid en marktpartijen werken de SDE++ op dit moment verder uit. De verwachting is dat het definitieve voorstel voor de SDE++ in het najaar van 2019 naar de Tweede Kamer gaat.