Zonnecollectief Zeeland vindt in DELTA Energie vaste afnemer van groene stroom

De initiator van lokale en kleinschalige groene stroomprojecten in Zeeland, Zonnecollectief Zeeland, heeft in DELTA Energie een vaste afnemer gevonden voor de onder de vlag van Zonnecollectief Zeeland op te zetten energieprojecten. Deze projecten wekken met zonnedaken groene stroom op die vanaf nu geleverd wordt aan DELTA Energie. DELTA Energie levert deze stroom weer door aan zijn klanten met een energiecontract met groene stroom die volledig in Zeeland wordt opgewekt. Zo blijft de groene stroom van deze Zeeuwse energiecoöperaties in Zeeland.

Zonnecollectief Zeeland

Zonnecollectief Zeeland is een energiecoöperatie die door heel Zeeland mensen bij elkaar brengt om samen groene stroom op te wekken. Gebruikmakend van de nieuwe Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE) realiseert Zonnecollectief Zeeland projecten waarbij bewoners uit een bepaalde buurt of dorp (zogenaamd postcoderozen) gezamenlijk investeren in zonnepanelen op het dak van bijvoorbeeld een bedrijf, school, brandweerkazerne of landbouwschuur in dezelfde buurt of dorp. Zonnecollectief Zeeland ontwikkelde vanwege deze nieuwe regeling een toegankelijk en laagdrempelig projectmodel en zocht daarvoor een vaste afnemer van de geproduceerde groene stroom.

Nieuwe subsidieregeling energiecoöperaties

De SCE is een nieuwe regeling die vanaf 1 april 2021 van kracht is. Deze regeling vervangt de oude ‘postcoderoosregeling’. In de oude regeling resulteerde lidmaatschap van een energiecoöperatie in een korting op de energiebelasting via de energienota van de energieleverancier. Voor projecten die onder de SCE vallen betaalt Zonnecollectief Zeeland periodiek een bedrag uit aan de leden. Dat bedrag bestaat uit subsidie plus de opbrengst van de verkochte stroom minus de jaarlijkse kosten.

Prijs is belangrijke factor

Die afnemer van groene stroom heeft een belangrijke rol, want de hoogte van het bedrag beweegt mee met de marktwaarde van de geproduceerde groene stroom. Daarom is het voor de energiecoöperatie belangrijk dat een goede prijs wordt betaald voor de opgewekte groene stroom. Zonnecollectief Zeeland bereikte onlangs met DELTA Energie een akkoord voor de afname van de groene stroom die door haar op te zetten projecten wordt opgewekt.

CEO Roel Meijerink van DELTA Energie hierover: “Wij zijn groot fan van kleinschalige, lokale energieproductie. Energiecoöperaties horen daar zeker bij en zijn gebaat bij een eerlijke prijs voor de geproduceerde groene stroom. We nemen al stroom af van 36 bestaande Zeeuwse energiecoöperaties en leveren die aan onze klanten die een energiecontract hebben voor DELTA Puur Zeeuws Groen, onze 100% groene stroom uit Zeeland. We voegen daar de komende jaren alle nieuwe projecten van Zonnecollectief Zeeland onder de nieuwe SCE graag aan toe. Er liggen nog duizenden Zeeuwse daken werkloos te zijn. Een enorm potentieel voor groene stroom!”

Zeeuwse samenwerking

Adrie Neuféglise, initiator van Zonnecollectief Zeeland benadrukt de unieke Zeeuwse samenwerking die tot stand is gekomen: “We laten hiermee zien dat we in Zeeland uitstekend in staat zijn om door samenwerking Zeeuwse daken te benutten voor productie van groene stroom. Zonnecollectief Zeeland brengt deelnemers en dakeigenaren bij elkaar en faciliteert de totstandkoming van nieuwe projecten, DELTA Energie betaalt ons een goede prijs voor de opgewekte stroom én levert de stroom door aan Zeeuwse klanten, en het Zeeuws Klimaatfonds ondersteunt met subsidie.”

DELTA Puur Zeeuws Groen

100% groene stroom die volledig in Zeeland is opgewekt, dat is DELTA Puur Zeeuws Groen. Opgewekt met juist dat wat Zeeland zo mooi maakt: de wind én de zon. Groene stroom van om de hoek dus!