Samenwerking DELTA Energie en Scalda

Net als voor veel andere bedrijven is het ook voor DELTA Energie een flinke uitdaging om nieuwe collega’s aan te trekken. De arbeidsmarkt is krap, in sommige beroepsgroepen zelfs zeer krap. Om al vroeg in beeld te komen bij potentiële medewerkers voor met name de service-afdelingen van DELTA Energie is de Zeeuwse energieleverancier een samenwerking gestart met de Zeeuwse onderwijsinstelling voor het middelbaar beroepsonderwijs Scalda.

DELTA Energie-lokaal

Onder de noemer ‘Werken bij DELTA geeft je positieve energie’ is recent een lokaal in het Scalda-gebouw aan het Podium aan de zuidrand van Middelburg volledig aangekleed in DELTA Energie-stijl. Deze aankleding werd verzorgd in samenwerking met Grafisch Bedrijf Goes. Daarmee is DELTA Energie vanaf nu prominent in het Scalda-gebouw aanwezig. Toch is dat maar één onderdeel van de samenwerking met Scalda.

Medewerkers van DELTA Energie geven bij Scalda ook workshops en presentaties waarbij leerlingen van Scalda kennis kunnen maken met DELTA Energie. Ze kunnen daar al hun vragen over het werken bij een energieleverancier direct aan DELTA-medewerkers stellen. Op die manier brengt DELTA Energie het bedrijf heel dichtbij jonge, toekomstige medewerkers.

Energietransitie

In de samenwerking met Scalda en de Scalda-studenten is ook veel aandacht voor de belangrijke rol die DELTA heeft in de Zeeuwse energietransitie. Omdat DELTA zo’n 80% van alle Zeeuwse huishoudens voorziet van stroom en gas heeft werken bij DELTA een grote impact op een duurzame toekomst. Dat spreekt de jonge generatie van nu aan omdat ook zij zien dat er dingen moeten veranderen om onze planeet leefbaar te houden.

Stages

Het doel is ook om structurele stageplaatsen voor Scalda-studenten te realiseren zodat studenten door middel van stages enthousiast gemaakt kunnen worden voor het werken bij DELTA Energie. Op dit moment wordt bekeken of soortgelijke samenwerkingen opgezet kunnen worden met onderwijsinstellingen op HBO-niveau voor bijvoorbeeld functies op het gebied van marketing, finance, energie-inkoop en ict.