Partnership DELTA Energie en Dockwize

De energiemarkt is de afgelopen jaren enorm veranderd. En dat terwijl de energietransitie nog maar in de beginfase zit. Langzaam maar zeker wordt duidelijk welke impact de energietransitie heeft op huishoudens en bedrijven. Toch zal er nog heel veel water door de Schelde gaan voordat we een beeld hebben van onze wereld ná de energietransitie.

Één ding is zeker: de energietransitie biedt unieke kansen. Kansen die we misschien nu nog helemaal niet zien. Om die kansen te identificeren én te verzilveren gelooft DELTA Energie sterk in de kracht van regionale samenwerking en in partnerships tussen bedrijven. Samen zijn we sterker, weten we meer en zijn we creatiever en innovatiever.

Daarom is DELTA Energie een partnership aangegaan met Dockwize, hét Zeeuwse kennis- en innovatieinstituut. Roel Meijerink, CEO van DELTA Energie: “We hebben elkaar gevonden en weten zeker dat we samen met Dockwize én hun andere partners gezamenlijk meer kunnen betekenen voor Zeeland en de Zeeuwse energietransitie dan alleen.”

Innovatie

Dockwize brengt Zeeuwse organisaties en bedrijven bij elkaar met als doel innovatie een flinke boost te geven en Zeeland als innovatieve regio beter op de kaart te zetten. Dat is een ambitie die DELTA Energie volledig ondersteunt én zelf ook heeft. Of het nu gaat om innovatie bij het opwekken van groene stroom of het ontwikkelen van nieuwe diensten of producten die onze klanten helpen met het zetten van duurzame stappen.

Partners

Roel Meijerink: “Door het partnership met Dockwize zijn we beter en sneller in staat om ons netwerk uit te breiden, relevante regionale partners te vinden en initiatieven te ontwikkelen die bijdragen aan de Zeeuwse energietransitie. Daarnaast gaan we met de specialisten en ervaren coaches van Dockwize werken aan bevordering van het ‘intrapreneurship’: intern ondernemerschap dat nodig is in de snel veranderende energiewereld van dit moment.”

Verduurzaming

Tegelijkertijd helpt DELTA Energie Dockwize vooruit. Door bijvoorbeeld het inzetten van onze expertise op het gebied van energiebesparing en verduurzaming van bedrijfsgebouwen. Het doel is om Dockwize als organisatie zo stappen te laten zetten in verduurzaming van de eigen huisvesting.