Vanaf 23 mei 2024 terugleverkosten alleen voor wie zonnepanelen heeft

Klanten van DELTA Energie die met zonnepanelen stroom terugleveren aan het stroomnet zien vanaf nu vaste terugleverkosten als apart onderdeel op de energienota staan. Want  alleen klanten die terugleveren betalen voortaan nog terugleverkosten. Tot nu toe werden die kosten betaald door alle klanten omdat ze in de stroomprijs verwerkt zaten. Daar halen we deze kosten nu uit. De stroomprijs gaat daarom naar beneden. Zo daalt de variabele stroomprijs op 1 juli met in totaal 4 eurocent.

Afhankelijk van de looptijd van hun huidige energiecontract zien ook klanten die hun vaste energiecontract vanaf 23 mei verlengen of mensen die een nieuw contract afsluiten een daling van de stroomprijs. Beide groepen klanten informeren we persoonlijk over deze veranderingen. Voor klanten met een vast energiecontract dat nog doorloopt, verandert er nu niets.

Steeds meer teruggeleverde stroom

Het aantal Zeeuwse klanten van DELTA Energie dat stroom teruglevert steeg in de afgelopen twee jaar met 63%, de hoeveelheid teruggeleverde stroom met 101%. Evenredig stegen ook de terugleverkosten. Dat dreef de stroomprijs op.

Bram Drewes, CEO van DELTA Energie daarover: “Zonnepaneeleigenaren leveren een grote bijdrage aan de energietransitie. Maar het is niet logisch dat de snel stijgende terugleverkosten door alle klanten, via de stroomprijs, gedragen worden. Stroom moet, juist vanwege de elektrificatie van verwarming en mobiliteit, betaalbaar blijven. Bovendien kan een grote groep klanten niet eens zonnepanelen nemen, bijvoorbeeld omdat ze in een appartement wonen. Daarom verdelen we de terugleverkosten nu anders.”

Werking vaste terugleverkosten

  • Op basis van de gemiddelde hoeveelheid teruggeleverde stroom in de afgelopen jaren valt een klant in een bepaalde schaal. Bij elke schaal hoort een bedrag.
  • Op de jaarnota krijgen klanten geld terug als de daadwerkelijke teruglevering in een lagere schaal valt of volgt een bijbetaling als er meer teruggeleverd is.
  • Voor klanten met zonnepanelen én een lopend contract met vaste prijzen verandert er nu niets. Zij krijgen pas bij verlenging vaste terugleverkosten berekend.
  • Klanten met een variabel energiecontract of klanten van wie het energiecontract in de komende weken afloopt (en die een verlengaanbod krijgen) worden door ons persoonlijk geïnformeerd over de hoogte van de terugleverkosten die zij op basis van hun teruglevering berekend krijgen.

Rekenvoorbeelden

Meer afname dan teruglevering

Een klant neemt 2.000 kWh van het stroomnet af en levert 1.000 kWh terug. De vaste terugleverkosten worden berekend over de totale hoeveelheid teruggeleverde stroom. 1.000 kWh valt in schaal 10. De klant betaalt jaarlijks 73,30 euro aan vaste terugleverkosten.

Salderen blijft zoals het was: de teruggeleverde 1.000 kWh wordt volledig gesaldeerd. Voor de resterende 1.000 kWh afname betaalt de klant de stroomprijs uit zijn energiecontract. De netto terugleververgoeding is niet relevant, omdat de klant meer afneemt dan teruglevert.

Meer teruglevering dan afname

Een klant neemt 1.000 kWh van het stroomnet af en levert 2.000 kWh terug. De vaste terugleverkosten worden berekend over de totale hoeveelheid teruggeleverde stroom. 2.000 kWh valt in schaal 21. De klant betaalt jaarlijks 161,90 euro aan vaste terugleverkosten.

Salderen en netto terugleveren blijven zoals het was: van de teruggeleverde 2.000 kWh, wordt 1.000 kWh gesaldeerd. Voor de resterende 1.000 kWh ontvangt de klant een netto teruglevergoeding van 9 eurocent per kWh.

Zonnepanelen blijven interessant

Zowel voor wie al zonnepanelen heeft als voor wie zonnepanelen overweegt blijven zonnepanelen een prima investering. Bram Drewes: “de terugverdientijd loopt door de vaste terugleverkosten maar beperkt op. Zonnepanelen blijven een prima investering. Wel is het nuttig om te kijken hoe je zoveel mogelijk je zelf opgewekte stroom direct binnenshuis kunt verbruiken in plaats van terug te leveren.” Op deltaenergie.nl/terugleverkosten staat meer informatie over vaste terugleverkosten, inclusief de volledige tabel met schalen.

Overige prijsdalingen per 1 juli

De variabele leveringsprijs voor gas daalt per 1 juli met bijna 5 eurocent per kuub. De vaste leveringskosten voor zowel stroom als gas dalen beiden per 1 juli met 46 eurocent per maand.