Nieuwe netto terugleververgoeding voor zonnestroom

Vanaf 1 april 2023 (voor nieuwe energiecontract met een vaste prijs) en vanaf 1 juli 2023 (voor variabele energiecontracten) geldt bij DELTA Energie een standaard terugleververgoeding van 0,09 euro per kWh.

Voor die data bewoog de netto terugleververgoeding bij DELTA Energie mee met de stroomprijzen. Door deze aanpassing wordt de netto terugleververgoeding eerlijker omdat de oude variant een prijsopdrijvend effect had voor alle klanten van DELTA Energie, ook die zonder (netto) teruglevering.

Wie zonnepanelen heeft, levert meestal een deel van de zelf opgewekte stroom terug aan het stroomnet. Het andere deel wordt direct in huis of bedrijf verbruikt. De stroom die je teruglevert aan het stroomnet kan je wegstrepen tegen stroom die je van het stroomnet afneemt. Dat is het zogenaamde salderen.

Meer terugleveren dan afnemen

Sommige zonnepaneeleigenaren wekken zoveel stroom op met hun zonnepanelen dat ze op jaarbasis meer stroom aan het stroomnet terugleveren dan ze ervan afnemen. Zij krijgen over de hoeveelheid stroom die ze méér aan het stroomnet terugleveren dan ervan afnemen, een vergoeding uitbetaald: de netto terugleververgoeding.

Oude situatie

De netto terugleververgoeding was bij DELTA Energie altijd gelijk aan de prijs die je betaalt voor de stroom die je van het stroomnet afneemt. Dus betaalde je voor je stroom van het net  0,265 per kWh (dubbeltarief normaal, variabel, DELTA Groene Stroom), dan kreeg je dezelfde prijs per kWh ook uitbetaald voor de stroom die je netto teruglevert aan het stroomnet.

Nieuwe situatie

In de nieuwe situatie wordt, ongeacht de prijs die je voor de stroom betaalt die je van het net afneemt, een vaste netto terugleververgoeding van 0.09 euro per kWh (excl overheidsheffingen en btw) uitbetaald over de netto teruggeleverde stroom.

Dat betekent ten opzichte van de huidige, hoge energieprijzen een daling, maar ten opzichte van bijvoorbeeld driejarige contracten met vaste prijzen die werden afgesloten op 1 januari 2021 een stijging van de netto terugleververgoeding.

DELTA Energie kiest dus voor een ontkoppeling van de netto terugleververgoeding van de contractprijzen. Vrijwel alle andere energieleveranciers gingen DELTA Energie hierin al voor. De netto terugleveringvergoeding van DELTA Energie ligt aan de bovenkant van de op dit moment geldende netto terugleveringvergoedingen.

Eerlijker

De reden van deze verandering is dat op momenten dat zonnepanelen veel stroom terugleveren aan het stroomnet (doordat de zon overvloedig schijnt), de stroomprijzen hiervoor nihil zijn. DELTA Energie moet teruggeleverde zonnestroom op de stroommarkt aanbieden, maar op piekmomenten levert deze teruggeleverde zonnestroom (door het grote aanbod) niets op.

Er moet echter wel een vergoeding aan de zonnepaneeleigenaar over betaald worden. De verhouding tussen de opbrengst van teruggeleverde zonnestroom en de vergoeding die ervoor betaald wordt, raakte afgelopen jaar – door de hoge energieprijzen – compleet zoek.

De hoge netto terugleveringvergoeding in het afgelopen jaar zorgde, naast de al hoge inkoopprijzen, voor een extra prijsopdrijvend effect op de energieprijzen voor álle DELTA-klanten. Een onwenselijke situatie voor de meerderheid van de DELTA-klanten dus.

De nieuwe netto terugleververgoeding biedt klanten met zonnepanelen die meer aan het net terugleveren dan ze ervan afnemen een eerlijke vergoeding zonder dat de grote meerderheid van de DELTA-klanten met een prijsopdrijvend effect te maken krijgen.

Gefaseerde invoering

DELTA Energie voert nieuwe netto terugleververgoeding gefaseerd in. Vanaf 1 april 2023 geldt de nieuwe vergoeding al voor nieuw afgesloten energiecontracten met vaste prijzen. Vanaf 1 juli 2023 geldt de nieuwe vergoeding ook voor alle variabele contracten.

Klanten die nog een lopend energiecontract met vaste prijzen hebben met afloopdatum in de toekomst, ontvangen tot de afloopdatum van hun contract nog de ‘oude’ netto terugleververgoeding. Pas als zij daarna een nieuw vast energiecontract afsluiten of hun vaste energiecontract over laten gaan in een variabel contract, dan geldt ook voor hen de nieuwe netto terugleververgoeding.

DELTA Zonnepanelen

Met zonnepanelen van DELTA Energie bespaar je flink op je energierekening én ben je duurzaam bezig. Als je al stroom en gas van DELTA hebt, krijg je bovendien extra korting als je via DELTA zonnepanelen huurt of koopt. Mooi meegenomen toch?