Daling gasverbruik van 34%; na correctie voor weersinvloed 23%

Het CBS bracht op 24 augustus jl naar buiten dat het gasverbruik in Nederland in twee jaar tijd met een derde is afgenomen. DELTA Energie ziet dezelfde ontwikkeling, maar wel met een flinke nuance.

Het gasverbruik in Nederland in de eerste zes maanden van dit jaar is volgens het CBS met ruim een derde gedaald ten opzichte van dezelfde periode in 2021. Ten opzichte van dezelfde periode in 2022 is in 2023 sprake van een daling van 10%. Volgens het CBS komt dit door energiebesparende- en verduurzamingsmaatregelen vanwege de hoge energieprijzen en doordat er in de industrie minder geproduceerd wordt.

Kleinverbruikers

DELTA Energie levert uitsluitend energie aan kleinverbruikers en niet aan industriële bedrijven. Toch ziet ook de Zeeuwse energieleverancier een soortgelijke daling. In de eerste zes maanden van 2023 werd, in vergelijking met de eerste zes maanden van 2021, 34% minder gas verbruikt door de huishoudens, zpp-ers en mkb-ers die bij DELTA Energie klant zijn.

Het is wel zo reëel om dat percentage te corrigeren voor de weersomstandigheden. Het eerste half jaar van 2021 bleek namelijk significant kouder te zijn dan het eerste half jaar van 2023. Gecorrigeerd voor weersinvloeden komt de daling van het gasverbruik tussen de 1e helft van 2021 en de eerste helft van 2023 uit op 23%.

Energiebesparing en verduurzaming

Omdat DELTA Energie alleen aan kleinverbruikers levert, ligt het voor de hand dat een dalend aantal orders voor de industrie (zoals het CBS die noemt als één van de oorzaken voor de daling van het gasverbruik) weinig impact heeft op het gasverbruik van de klanten van DELTA Energie. Het is daarom waarschijnlijk dat de daling van 23% vrijwel geheel veroorzaakt wordt door energiebesparende maatregelen en door verduurzaming van woningen en bedrijfspanden als reactie op de hoge energieprijzen tussen eind 2021 en eind 2022.

De vraag is nu hoe structureel de energiebesparende maatregelen als gevolg van de hoge energieprijzen zijn. Het is interessant om de komende tijd te volgen of huishoudens en bedrijven dit verbruikspatroon blijven volgen of dat het energieverbruik toch weer gaat stijgen.