De kracht van het water bij de Oosterscheldekering
De kracht van het water bij de Oosterscheldekering

DELTA Energie ondersteunt ambitie getijdenstroom

Groene stroom, opgewekt uit de brute kracht van eb en vloed voor 100.000 Zeeuwse huishoudens. Dat is de duurzame ambitie van ‘Zeeland Tidal Power’: een nieuw samenwerkingsverband tussen een aantal bedrijven die actief zijn op het gebied van getijdenenergie in Zeeland. Eén van die bedrijven is DELTA Energie. DELTA neemt op dit moment al alle groene stroom af van de unieke getijdencentrale in de Oosterscheldekering. Daar wordt met vijf turbines stroom opgewekt, gebruikmakend van de eb- en vloedstromen die 24/7 door de Oosterscheldekering denderen.

De exploitant van deze getijdencentrale, Tocardo, heeft de ambitie om voor 2025 ruim 100 Megawatt aan stroom uit getij op te wekken in Zeeland. Daarmee wordt een jaarlijkse reductie op CO2-uitstoot gerealiseerd van 140.000 ton. Getijdenenergie kan dus een flinke bijdrage leveren de klimaatdoelstelling van het kabinet én aan de energietransitie in Nederland.

Subsidie

Zaak is nu om de nodige subsidies te krijgen voor het plaatsen van meer getijdencentrales in onder andere de Oosterscheldekering. DELTA Energie kijkt met grote interesse naar dit project omdat de getijdenstroom uit de Oosterscheldekering een belangrijk onderdeel vormt voor het product DELTA Puur Zeeuws Groen: 100% groene stroom uit Zeeland.

Roel Meijerink, CEO van DELTA Energie: “Wij leveren met ons product DELTA Puur Zeeuws Groen groene stroom die volledig in Zeeland is opgewekt. De stroom uit de huidige getijdencentrale in de Oosterscheldekering zit daar al in. We bouwen het aandeel getijdenstroom in DELTA Puur Zeeuws Groen graag verder uit. Niets is zo Zeeuws als stroom opwekken met het water dat ons omringt. Het past uitstekend bij onze Zeeuwse identiteit.”

Voordelen getijdenstroom

Getijdenstroom is een zeer betrouwbare en een continue bron van groene stroom: eb en vloed zijn er altijd en gaan 24/7 door: er wordt stroom opgewekt met een grote mate van voorspelbaarheid. Windmolens en zonnepanelen (geen wind, nacht) wekken niet continu stroom op. De stroomproductie bij die vormen van groene stroom is (sterk) afhankelijk van de weerssituatie.