Goed onderhoud van je cv-ketel is van levensbelang

Koolmonoxide is een sluipmoordenaar. Wist je bijvoorbeeld dat er jaarlijks in Nederland tien tot vijftien mensen door koolmonoxidevergiftiging overlijden? In de meeste gevallen vindt de vergiftiging thuis plaats, bijvoorbeeld door een defecte cv-ketel. Toch blijkt uit steekproeven dat 85 procent van de mensen koolmonoxidevergiftiging niet als een direct gevaar ziet voor hun gezondheid. Zeker in de winter is het goed om even stil te staan bij het risico van koolmonoxidevergiftiging.

Leo de Jonge, wijkbrandweerman in Vlissingen voor de Veiligheidsregio Zeeland, wil mensen bewustmaken over de risico’s van slecht onderhouden cv-ketels en het onzichtbare gevaar van koolmonoxide. “Omdat koolmonoxide een geur- en kleurloos giftig gas is, ruik, zie of proef je het niet. Van een lage dosering krijg je hoofdpijn en word je duizelig en misselijk, maar langdurige blootstelling aan hogere hoeveelheden leidt vaak tot de dood.”

Periodieke controle is belangrijk

Een lekkage kan ontstaan in de ketel zelf, of in de aan- en afvoerbuizen. “Tijdens de verbranding komen er allerlei stoffen vrij – een paar daarvan tasten in de loop van de tijd het metaal van de ketel of buizen aan, wat voor een lekkage kan zorgen. Het is belangrijk dat je cv-ketel regelmatig door een erkende installateur wordt gecontroleerd. De fabrikant schrijft voor hoe vaak dat moet gebeuren, meestal is dat om de één of twee jaar”, aldus De Jonge.

Koolmonoxidedetector en ventilatie

Wil je vergiftiging voor zijn? De Jonge raadt aan om een koolmonoxidedetector op te hangen. “Koolmonoxide mengt zich goed met normale lucht en stijgt omhoog. Hang daarom je koolmonoxidedetector hoog op, op ongeveer een meter afstand van de ketel. En vergeet hem natuurlijk niet iedere maand te testen.”

Nieuwe ontwikkelingen

De ‘bekende’ koolmonoxidedetector is eigenlijk een must-have in elk huishouden. Maar er zijn ook nieuwe ontwikkelingen. Zo werken verschillende cv-ketelfabrikanten aan technieken die bij de geringste overschrijding van de koolmonoxidenorm de stroomtoevoer van de cv-ketel uitschakelen. Zo wordt verdere productie van koolmonoxide voorkomen.

Ventileren

Naast periodieke controle en een koolmonoxidedetector raadt De Jonge aan om je huis goed te ventileren. “Dan hoeven niet meteen alle ramen de hele dag wagenwijd open, maar het is zeker aan te raden om ‘s nachts je raam op een kiertje te zetten of ventilatieroosters open te zetten.”

Dit artikel kwam in samenwerking met de Veiligheidsregio Zeeland tot stand in het kader van de Zeeuwse week van de Veiligheid. Voor meer info over (brand)veiligheid kun je terecht op zeelandveilig.nl.

DELTA Cv-ketel Onderhoudsservice

Ook jouw cv-ketel is gebaat bij goed en frequent onderhoud. Daar worden jij én je cv-ketel blij van. Het reduceert het risico op storingen én je cv-ketel blijft efficiënt en vooral ook veilig z'n werk doen.