Zeeuwse groene stroom voortaan volledig uit wind en zon

Al een aantal jaren biedt DELTA Energie groene stroom aan die volledig in Zeeland is opgewekt. In 2023 voegden we ruim 20 nieuwe locaties toe aan de lijst van locaties waar deze groene stroom wordt opgewekt. Bij al deze locaties gaat het om windmolens en zonnedaken. Tegelijkertijd nemen we afscheid van getijdenenergie: het opwekken van groene stroom met de kracht van eb en vloed.

De getijdencentrale in de Oosterscheldekering wordt door eigenaar Tocardo ontmanteld. Daardoor zijn er geen getijdencentrales meer in Zeeland en bestaat DELTA Puur Zeeuws Groen vanaf 1 januari 2024 uit groene stroom die gemaakt wordt met behulp van de wind en de zon. Daarvoor heeft DELTA Energie nu bijna 100 Zeeuwse opweklocaties van wind- en zonnestroom gecontracteerd.

Energiecoöperaties

Ruim 40 daarvan zijn zonnedaken van energiecoöperaties: initiatieven van bewoners uit een dorp of wijk die gezamenlijk groene stroom opwekken op een groot dak in de buurt. Maar ook van tientallen Zeeuwse ondernemers, een aantal windparken en het zonnepark van EPZ koopt DELTA Energie de geproduceerde stroom in en levert die aan klanten met DELTA Puur Zeeuws Groen.

Afscheid van getijdenstroom

Het grootste deel van de periode dat de getijdencentrale in de Oosterscheldekering operationeel was, nam DELTA Energie de geproduceerde stroom af. Deze Zeeuwse getijdenstroom kwam uiteindelijk bij tienduizenden klanten van DELTA Energie terecht die bewust voor Zeeuwse groene stroom kiezen.

Jammer

CEO Roel Meijerink van DELTA Energie: “Ik vind het dan ook erg jammer dat we afscheid moeten nemen van getijdenstroom. We zijn er altijd ambassadeur van geweest omdat Zeeland bij uitstek een gebied is waarin getijdenstroom een rol kan spelen in de energietransitie. Wij zorgden dat deze bijzondere Zeeuwse groene stroom daadwerkelijk bij de Zeeuwen terechtkwam.”

Open voor nieuwe initiatieven

Eigenaar Tocardo heeft aangegeven zich te gaan richten op het Verenigd Koninkrijk voor verdere ontwikkeling van getijdenenergie. Roel Meijerink: “Ik hoop dat dit niet het definitieve einde betekent van groene stroomproductie met behulp van eb en vloed in Zeeland. Bij nieuwe initiatieven staan wij natuurlijk vooraan om ook de stroom daarvan in te kopen en aan onze Zeeuwse klanten door te leveren. Zo helpen we mee om dit soort initiatieven levensvatbaar te maken.”

DELTA Puur Zeeuws Groen

100% groene stroom die volledig in Zeeland is opgewekt, dat is DELTA Puur Zeeuws Groen. Opgewekt met juist dat wat Zeeland zo mooi maakt: de wind én de zon. Groene stroom van om de hoek dus!