Wanneer is groene stroom groene stroom?

“Mijn schemerlamp brandt écht veel beter op groene stroom!” Of… “Mijn was werd schoner toen ik nog grijze stroom had!” Onzin natuurlijk! Want stroom is stroom. De stroom die uit je stopcontact komt is niet te herleiden naar groene stroom of grijze stroom. Alle stroom die geproduceerd wordt komt gemengd op het stroomnet terecht.

Certificaat

Maar hoe weet je dan dat je groene stroom hebt? Simpel: Daar waar stroom opgewekt wordt, wordt geregistreerd hoe die stroom wordt opgewekt. Het is dus precies bekend hoeveel groene stroom er geproduceerd wordt, hoe die wordt gemaakt en door wie. Die informatie staat in een stroomcertificaat. Dat is zeg maar het paspoort van stroom.

Stroom uit Zeeland

Kijk bijvoorbeeld maar naar DELTA Puur Zeeuws Groen. Dat is groene stroom die volledig in Zeeland is opgewekt. Door een aantal Zeeuwse windmolenparken, door tientallen Zeeuwse zonnedaken en door de getijdencentrale in de Oosterscheldekering. Één van die zonnedakeigenaren is de Mondia Scholengroep in Vlissingen en Middelburg. Zij produceren met bijna 1400 zonnepanelen groene stroom op de daken van hun schoolgebouwen.

Vakantie

In de zomervakantie wekken die zonnepanelen heel veel groene stroom op. Maar op school is dan weinig te beleven. In de vakantieperiode levert Mondia Scholengroep daarom veel groene stroom rechtstreeks aan het stroomnet. Die stroom wordt allemaal geregistreerd en krijgt een certificaat.

Inkoop

DELTA koopt de stroomcertificaten van Mondia Scholengroep vervolgens in en doet hetzelfde bij stroom van Zeeuwse windmolenparken, tientallen andere Zeeuwse zonnedaken en de getijdencentrale in de Oosterscheldekering. Zo komt de stroom van meer dan 60 Zeeuwse locaties waar groene stroom wordt geproduceerd bij DELTA terecht.

Als jij vervolgens een contract bij DELTA afsluit voor DELTA Puur Zeeuws Groen, dan is de stroom die jij verbruikt de stroom die DELTA inkocht van o.a. de Mondia Scholengroep. Zo wordt dus groene stroom, groene stroom. In dit geval zelfs Zeeuwse groene stroom.

Groen energiecontract? Meer groene stroom!

Hoe meer mensen een contract voor groene stroom afsluiten, hoe meer groene stroom er geproduceerd moet worden. Zo draag je met een groen energiecontract bij een wereld. Als je kiest voor groene stroom dan draag je bij aan de energietransitie.

Wat is groen?

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) houdt toezicht op de energiemarkt en heeft ook vastgesteld op welke manieren groene stroom opgewekt kan worden. Groene stroom kan volgens de ACM opgewekt worden met:

  • zonnepanelen
  • windmolens
  • waterkracht- of getijdencentrales
  • biomassa-installaties

Grijze stroom wordt opgewekt met kolen-, gas- of kerncentrales.

Stroometiket

Natuurlijk weet je zeker dat, als je een contract afsluit voor bijvoorbeeld DELTA Puur Zeeuws Groen, je groene stroom krijgt die voor 100% in Zeeland is opgewekt. Daar zorgen wij voor. Toch vertellen we je ieder jaar hoe die groene stroom precies was samengesteld in het jaar ervoor. Bij je jaarnota zit namelijk altijd het ‘stroometiket’. Daarin staat precies hoe jouw groene stroom in het jaar ervoor was samengesteld. Wel zo transparant!

DELTA Puur Zeeuws Groen

100% groene stroom die volledig in Zeeland is opgewekt, dat is DELTA Puur Zeeuws Groen. Opgewekt met juist dat wat Zeeland zo mooi maakt: de wind én de zon. Groene stroom van om de hoek dus!