DELTA Energie levert bijdrage aan bescherming kustbroedvogels in broedseizoen

De strandplevier en de bontbekplevier zijn typische kustvogels. En hoewel we in Nederland heel veel kust hebben, komen deze volgens maar zeer beperkt voor. Nationaal Park Oosterschelde is één van die kustgebieden waar deze vogels wél in een flink aantal voorkomen. Hoewel, een flink aantal… het gaat om circa 100 broedparen. Het blijven dus relatief zeldzame vogelsoorten.

Gespannen voet

Wie de Oosterschelde kent weet ook dat dit een voor toeristen heel belangrijk gebied is. Aan de oevers van dit nationale park wordt veel gerecreëerd, er wordt gedoken, er wordt gezeild en er wordt gesurfd. De recreatiefunctie van de Oosterschelde staat dan ook op gespannen voet met de bescherming van zeldzame vogelsoorten zoals de strandplevier en de bontbekplevier.

Project

Daarom worden deze soorten in het broedseizoen een handje geholpen. Zodat ze ongestoord kunnen broeden. Nationaal Park Oosterschelde heeft daar een speciaal project voor in het leven geroepen. DELTA Energie ondersteunt dat project met een financiële bijdrage. Die bijdrage wordt gerealiseerd doordat van iedere 1.000 kuub groen gas die wordt verkocht, vijf euro naar Zeeuwse natuurprojecten gaat.

In de video vertelt coördinator Wilco Jacobusse van Nationaal Park Oosterschelde wat het project precies inhoudt en waar de bijdrage van DELTA Energie aan besteed wordt.

DELTA Groen Gas

In één keer al je energie groener maken? Dat kan! 100% groene stroom krijg je bij DELTA altijd. Kies je ook nog voor ons groene gas (een mix van 2% biogas en 98% CO2 gecompenseerd gas), dan ben je helemaal duurzaam bezig. Ook planten we bij ieder nieuw groen gascontract een boom!