DELTA Energie levert bijdrage aan bescherming kustbroedvogels in broedseizoen

De strandplevier en de bontbekplevier zijn typische kustvogels. En hoewel we in Nederland heel veel kust hebben, komen deze volgens maar zeer beperkt voor. Nationaal Park Oosterschelde is één van die kustgebieden waar deze vogels wél in een flink aantal voorkomen. Hoewel, een flink aantal… het gaat om circa 100 broedparen. Het blijven dus relatief zeldzame vogelsoorten.

Gespannen voet

Wie de Oosterschelde kent weet ook dat dit een voor toeristen heel belangrijk gebied is. Aan de oevers van dit nationale park wordt veel gerecreëerd, er wordt gedoken, er wordt gezeild en er wordt gesurfd. De recreatiefunctie van de Oosterschelde staat dan ook op gespannen voet met de bescherming van zeldzame vogelsoorten zoals de strandplevier en de bontbekplevier.

Project

Daarom worden deze soorten in het broedseizoen een handje geholpen. Zodat ze ongestoord kunnen broeden. Nationaal Park Oosterschelde heeft daar een speciaal project voor in het leven geroepen. DELTA Energie ondersteunt dat project met een financiële bijdrage. Die bijdrage wordt gerealiseerd doordat van iedere 1.000 kuub DELTA MixGroen Gas die wordt verkocht, vijf euro naar Zeeuwse natuurprojecten gaat.

In de video vertelt coördinator Wilco Jacobusse van Nationaal Park Oosterschelde wat het project precies inhoudt en waar de bijdrage van DELTA Energie aan besteed wordt.

DELTA MixGroen Gas

100% groene stroom krijg je bij DELTA Energie altijd. Als het om gas gaat kan je bovendien kiezen voor DELTA MixGroen Gas. Dat is een mix van 2% groen gas en 98% CO2-gecompenseerd aardgas. Daarmee draag je ook nog eens bij aan belangrijke Zeeuwse natuurprojecten en planten we voor ieder nieuw contract een boom.