Dit doet de overheid om jouw energienota betaalbaar te houden

De overheid deed in 2022 al het nodige om de gestegen energieprijzen te verzachten. Maar de steeds verder stijgende prijzen vragen om meer compensatie. We zetten even op een rijtje wat er de komende tijd en in 2023 gebeurt. De belangrijkste maatregel is een tijdelijke maximumprijs (plafondprijs) voor stroom en gas.

Maatregelen in 2023

  • Vanaf 1 januari 2023 geldt een tijdelijk prijsplafond voor stroom en gas. Tot 1.200 kuub gas en 2.900 kWh stroom betaal je dan maximaal het ‘plafondbedrag’. Die maximumbedragen zijn 0,40 euro per kWh stroom en 1,45 euro per kuub gas. Voor alle stroom en gas die je méér afneemt, betaal je wel de prijzen van je actuele energiecontract.
  • Heb je een energiecontract waarvan de prijzen sowieso al lager zijn dan de plafondprijzen, dan verandert er voor jou niets. De plafondprijzen bieden pas voordeel als je actuele energieprijzen hoger zijn dan de plafondprijzen.
  • In de maanden november 2022 en december 2022 krijgt iedereen met een kleinverbruiksaansluiting die gebruikt wordt voor een gebouw met woon- en/of verblijfsfunctie een korting van 190 euro op z’n energienota. Klanten van DELTA hebben het bedrag voor november inmiddels uitbetaald gekregen. Het bedrag voor december volgt uiteraard in die maand.
  • Ook in 2023 kunnen mensen met een Bijstands-, IOAW-, IOAZ- of Bbz-uitkering komen in aanmerking voor een extra compensatie van 1.300 euro die je via je gemeente kunt aanvragen.
  • Er wordt op dit moment nog door de overheid gewerkt aan compensatiemaatregelen voor energie-intensieve branches in het bedrijfsleven. Daarover zijn nu nog geen bijzonderheden bekend.

De werking van de prijsplafonds hebben we hieronder in een illustratie weergegeven. Onder de verbruiksgrens betaal je de vaste prijs van het prijsplafond, verbruik je meer dan wordt daarvoor de actuele prijs van je energiecontract berekend.

We gaan de prijsplafonds voor energie in de komende periode in onze systemen inbouwen. We kunnen je nu nog niet informeren over de gevolgen daarvan voor jouw persoonlijke situatie omdat nog niet alle details bekend zijn.

We vragen je daarom om niet over de prijsplafonds naar onze klantenservice te bellen. Onze medewerkers hebben het namelijk al erg druk op dit moment. Bel ons wél als je door de hoge energieprijzen in financiële problemen komt, dan kunnen we samen kijken wat we daaraan kunnen doen.

Twee huidige maatregelen waarvan de tijdsduur nog niet bekend was (de tijdelijk lagere btw op energie van 9% en de hogere Vermindering Energiebelasting), blijven gelden tot en met 31 december 2022 en vervallen dus vanaf 1 januari 2023.

Maatregelen in 2022

Hieronder zetten we de maatregelen op een rijtje die in 2022 nog gelden. De korting op de energiebelasting en het lagere btw-tarief op energie van 9% gelden tot 31 december 2022 en komen daarna te vervallen. Ze worden vervangen door de plafondprijzen voor stroom en gas die gaan gelden vanaf 1 januari 2023.

Korting op de energiebelasting in 2022

In 2022 krijgt iedereen een korting op de energiebelastingen. Die bedraagt, op basis van het jaarverbruik van een gemiddeld huishouden (2.050 kWh stroom (enkeltarief) en 1.250 m3 gas (gasprofiel 1)), 400 euro. Dit bedrag bestaat uit twee delen:

  • 230 euro door een stijging van de ‘Vermindering Energiebelasting’ van 460 naar 690 euro. Dit bedrag krijgt iedereen.
  • Een daling van de energiebelasting op stroom. Die is afhankelijk van je stroomverbruik. Voor een huishouden met een gemiddeld verbruik levert dit zo’n 170 euro op.

Deze kortingen op de energiebelasting geleden voor zowel huishoudens als ondernemers. Omdat ondernemers vaak veel meer energie verbruiken en de energiebelastingskorting op stroom verbruiksafhankelijk is, zijn de kortingsbedragen voor ondernemers vaak hoger. Dat komt omdat zij meestal meer stroom verbruiken dan een gemiddeld huishouden. De korting op de energiebelasting geldt tot en met 31 december 2022.

Tijdelijke verlaging btw op energie in 2022

Naast de korting op de energiebelasting verlaagt de overheid ook tijdelijk het btw-tarief op energie. Die verlaging geldt vanaf 1 juli 2022 tot en met 31 december 2022. In die maanden wordt in plaats van 21% btw slechts 9% btw over je energiekosten berekend. Voor een gemiddeld huishouden betekent dit een voordeel van zo’n 20 euro per maand, over de gehele periode 120 euro dus.

Eenmalige compensatie voor mensen met een uitkering

Mensen met een Bijstands-, IOAW-, IOAZ- of Bbz-uitkering komen, naast de korting op de energiebelasting en het lagere btw-tarief, ook nog in aanmerking voor een extra compensatie van 1.300 euro. Als je hiervoor in aanmerking komt wordt deze compensatie door je gemeente veelal automatisch uitbetaald. In 2023 wordt deze compensatie opnieuw betaald.

Heb je geen Bijstandsuitkering, IOAW- IOAZ- of Bbz-uitkering, maar wel een inkomen van maximaal 120% van het sociaal minimum? Ook dan heb je recht op de eenmalige compensatie van 1.300 euro. Neem daarvoor contact op met je gemeente. Je gemeente kan jevertellen of je de energietoeslag automatisch ontvangt of dat je de toeslag bij de gemeente moet aanvragen. DELTA speelt bij het aanvragen of uitbetalen van de eenmalige compensatie van 1.300 euro geen rol.

Duurzame DELTA Deals

Als je energie hebt van DELTA krijg je exclusieve korting als je via DELTA isolatie, zonnepanelen, warmtepomp, cv-ketel of zonneboiler huurt of koopt. Dat levert je direct voordeel op!